ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA GRADA SISKA (ZKUUGS)
ADRESA: Šetalište Vladimira Nazora 12, 44 000 Sisak
TELEFON: 044/527 470
FAKS: 044/527 475
E-POŠTA: margaretahorzic@gmail.com
OSOBA ZA KONTAKT: Margareta Horžić
PREDSJEDNIK/CA: Margareta Horžić
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura

NAKLADNIŠTVO, KAZALIŠTE, LIKOVNA KULTURA, GLAZBENA KULTURA

MATICA HRVATSKA SISAK
ADRESA: Rimska 9, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/ 524 556
E-POŠTA: matica.hrvatska.ogranak.sisak@sk.t-com.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Tomislav Škrbić
PREDSJEDNIK/CA:
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura, nakladništvo

KAZALIŠTE DASKA
ADRESA: Stjepana i Antuna Radića 2a, 44 000 Sisak
TELEFON: 044/549 200
FAKS: 044/549 300
OSOBA ZA KONTAKT: Nebojša Borojević
E-POŠTA: daska.teatar@yahoo.com
PREDSJEDNIK/CA: Nebojša Borojević
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura, umjetnost, kazalište

SISAČKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA (SULIKUM)
ADRESA: Ivana Meštrovića 30, Sisak
MOBITEL: 098/369-623
OSOBA ZA KONTAKT: Jovo Radmanović
INTERNETSKA ADRESA: www.sulikum.hr
PREDSJEDNIK/CA: Jovo Radmanović
PODRUČJA DJELOVANJA: Umjetnost – likovno stvaralaštvo

SISCIA OBSCURA, FOTO KLUB SISAK
ADRESA: I. K. Sakcinskog 2, 44 000 Sisak
MOBITEL: 091/253 0555
OSOBA ZA KONTAKT: Miroslav Arbutina
PREDSJEDNIK/CA: Miroslav Arbutina
PODRUČJA DJELOVANJA: Fotografija, izlagačka djelatnost

HRVATSKA UDRUGA ARS ORGANI SISCIAE
ADRESA: Zibelska 21, 44 000 Sisak
E-POŠTA: nova818@gmail.com
OSOBA ZA KONTAKT: Valentina Badanjak
INTERNETSKA ADRESA: www.ars-organi-sisciae.org
PREDSJEDNIK/CA: Edmund Andler-Borić
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura (klasična glazba), zaštita (orguljaške) baštine

UDRUGA MUSICA SISCIAE
ADRESA: Hrvatskih domobrana 24, 44 000 Sisak
E-POŠTA: nova818@gmail.com
OSOBA ZA KONTAKT: Valentina Badanjak
PREDSJEDNIK/CA: Tatjana Rožanković
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura (klasična glazba)

UDRUGA SISCIA VOX MUNDI
ADRESA: Josipa Severa 8, 44 000 Sisak
MOBITEL: 099/599 5555
E-POŠTA: divatihana@hotmail.com
OSOBA ZA KONTAKT: Tihana Herceg – Ivšić
PREDSJEDNIK/CA: Tihana Herceg – Ivšić
PODRUČJA DJELOVANJA: Programi klasične glazbe

SISCIA JAZZ CLUB
ADRESA: Rimska bb, 44 000 Sisak
MOBITEL: 098/553 756
E-POŠTA: damir@sisciajazzclub.com
OSOBA ZA KONTAKT: Damir Kukuruzović
PREDSJEDNIK: Damir Kukuruzović
PODRUČJA DJELOVANJA: Glazbeno-scenska djelatnost, edukativni programi, izdavaštvo, glazbene manifestacije

SISAČKA GLAZBENA UNIJA (SGU)
ADRESA: F. Lovrića 37, 44 000 Sisak
TEL: 044/548 933
E-POŠTA: s.g.u@sk.t-com.hr; sgu.dimic@yahoo.com
OSOBA ZA KONTAKT: Miroslav Dimić
PREDSJEDNIK/CA: Miroslav Dimić
PODRUČJA DJELOVANJA: Glazbena djelatnost, glazbeno-scenske manifestacije

POP/ROCK KULTURNO OSVIJEŠTENA SCENA (P.R.K.O.S.)
ADRESA: Ante Starčevića 13, 44 000 Sisak
TEL: 044/524 558
FAKS: 044/524 559
E-POŠTA: piga@default.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Igor Pirjak
PREDSJEDNIK/CA: Igor Pirjak
PODRUČJA DJELOVANJA: Kulturna edukacija mladih, javno zagovaranje za veću zastupljenost pop rock scene

PLESNI KLUB „TINA“
ADRESA: Vatroslava Lisinskog 1a, 44 000 Sisak
E-POŠTA: plesniklub.tina@sk.t-com.hr
WEB: www.plesniklubtina.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Valentina Ivanković Pelikan
MOBITEL: 091/5927448
PREDSJEDNIK/CA: Valentina Ivanković Pelikan
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura, ples

UDRUGA GRAĐANA ”SCENA SISAK”
ADRESA: Marka Marulića 16 Sisak
MOBITEL: 091 89 90 621
OSOBA ZA KONTAKT: Tihomir Kosić
INTERNETSKA ADRESA: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002209906541
E-POŠTA: scena.sisak@gmail.com
PREDSJEDNIK/CA: Tihomir Kosić
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura

MEĐUNARODNA IZLOŽBA KARIKATURA SISAK (MIKS)
ADRESA: Trg hrvatskih branitelja 2
TEL/FAKS: 098/339-405
E-POŠTA: cartoonmiks@gmail.com
OSOBA ZA KONTAKT: Nenad Ostojić
PREDSJEDNIK: Nenad Ostojić
PODRUČJA DJLOVANJA: Kultura, likovna – vizualna umjetost, nakladništvo

PJEVAČKA DRUŠTVA, ORKESTRI, MAŽORETKINJE

HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO ”DANICA” SISAK
ADRESA: Šetalište Vladimira Nazora 12, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/511 885
MOBITEL: 098/376 097
OSOBA ZA KONTAKT: Jagoda Preloščan Prajdić
PREDSJEDNIK/CA: Jagods Preloščan Prajdić
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura

VIA KOLAPJANI, SISAK
ADRESA: Ivana Gundulića 26, 44 000 Sisak
OSOBA ZA KONTAKT: Hrvoje Kovačić
MOBITEL: 091/184 7341
E-POŠTA: hrvoje.kovacic@sk.t-com.hr
Dragutin Habulin (tajnik)
E-POŠTA: dragutin.habulin@sk.t-com.hr
Sandra Relić (blagajnica)
E-POŠTA: sandra.relic@combis.hr
PREDSJEDNIK: Igor Božičević
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura

VOKALNO INSTRUMENTALNI ANSAMBL ”LIPE” (VIA ”LIPE”)
ADRESA: Nadbiskupa Posilovića 19, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/521 520, 098/17-49-488
E-POŠTA: lipe.sisak@gmail.com
OSOBA ZA KONTAKT: Margareta Horžić
PREDSJEDNIK/CA: Margareta Horžić
PODRUČJA DJELOVANJA: Kulturno umjetnički amaterizam

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ”ZELENI BRIJEG” (KUD ”ZELENI BRIJEG”)
ADRESA: Frana Kršinića 19, 44 000 Sisak
FAKS: 01/45 51 179
MOBITEL: 098/474 957
E-POŠTA: vivekovic@yahoo.com
OSOBA ZA KONTAKT: Vesna Iveković
PREDSJEDNIK/CA: Vesna Iveković
MOBITEL: 091/76 62 584
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura (mješovito zborno pjevanje)

PJEVAČKO DRUŠTVO ”GLORIA” – SISAK (PD ”GLORIA”)
ADRESA: J. Križanića 3, 44 000 Sisak
TELEFON: 044/548 235
FAKS: 044/511 217
E-POŠTA: zlatko.marcec@sk.htnet.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Zlatko Marčec
PREDSJEDNIK: Zlatko Marčec
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura

”KULTURNO DRUŠTVO KVIRIN” SISAK
ADRESA: Ivana Bakrana 15, 44 00 Sisak
TEL: 044/570 004
OSOBA ZA KONTAKT: Siniša Pavrlišak
MOBITEL: 098/990 2793
PREDSJEDNIK: Siniša Pavrlišak

GRAĐANSKO-ŽELJEZNIČARSKA GLAZBA SISAK (GŽGS)

ADRESA: Vatroslava Lisinskog bb, 44 000 Sisak

OSOBA ZA KONTAKT:

Vedran Vorkapić, tajnik

MOBITEL: 091 / 881 21 32

E-POŠTA: gzg.sisak@gmail.com

Josip Peternel, blagajnik

TELEFON: 044 / 742 113

PREDSJEDNIK: Zvonko Hrgetić

PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura

PLESNA UDRUGA DIJAMANT- MAŽORETKINJE GRADA SISKA
Adresa: Stupno 135b, 44 000 Sisak
E-pošt: diamondmazortkinje@gmail.com
Osoba za kontakt: Barbara Čorak
Mobitel: 099/210-99-58
Predsjednica udruge: Barbara Čorak
Područje djelovanja: Kultura-ples

UDRUGA SISAČKIH MAŽORETKINJA
ADRESA: Kralja Tomislava 19, 44 000 Sisak
FAKS: 01/621 60 90
MOBITEL: 091/883 5574
E-POŠTA: zeljka.banovic@vip.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Željka Banović
PREDSJEDNICA: Željka Banović
PODRUČJA DJELOVANJA: Plesna (kulturna) djelatnost

KULTURNO-UMJETNIČKA DRUŠTVA

FOLKLORNI ANSAMBL ”IVAN GORAN KOVAČIĆ”
ADRESA: Augusta Cesarca bb, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/717 002
MOBITEL: 098/971 8872
E-POŠTA:faigkovacicsisak@gmail.com
OSOBA ZA KONTAKT: Damir Karatur
PREDSJEDNIK/CA: Damir Karatur

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ”RADOST” SELA (HKUD ”RADOST” SELA)
ADRESA: Pučki dom bb, 44 273 Sela
TEL/FAKS: 044/713 345
MOBITEL: 098/294 485
OSOBA ZA KONTAKT: Verica Kruhan, tajnica
PREDSJEDNIK/CA: Jasenka Noršić
TEL.: 044/713 141

IZVORNO FOLKLORNO DRUŠTVO ” POSAVKE ” HRASTELNICA
ADRESA: Hrastelnica 300, 44 000 Sisak
MOBITEL: 098/460 692
OSOBA ZA KONTAKT: Božica Slivak
PREDSJEDNIK/CA: Štefanija Šipuš
TEL: 044/633 098
MOBITEL: 091/545 8429

KUD ”HRVATSKO SRCE” KRATEČKO
ADRESA: Kratečko 96, 44 213 Kratečko
TEL: 044/710 002; 044/751 002
PREDSJEDNIK/CA: Renata Brižić

KUD ”HRVATSKO SRCE” ODRA – ŽABNO SISAK
ADRESA: Poljska 5 Žabno, 44 000 Sisak
TEL: 044/720 554
OSOBA ZA KONTAKT: Željka Ceković
PREDSJEDNIK/CA: Željka Ceković

KUD ”KOMAREVO” KOMAREVO
ADRESA: Komarevo Donje 4, 44 211 Blinjski Kut
OSOBA ZA KONTAKT: Renata Benčić (dopredsjednica)
TEL.: 044/719 293
MOBITEL: 091/737 2488
PREDSJEDNIK/CA: Josipa Vlašić
TEL.: 044/718 520
MOBITEL: 099/512 3761

KUD ”POSAVINA” BUDAŠEVO
ADRESA: Trg Marijana Šokčevića bb, Budaševo 44 202 Topolovac
TEL: 044/776 428
E-POŠTA: ivanmuzek@net.hr
PREDSJEDNIK/CA: Ivan Mužek

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ”SAVA” CRNAC (KUD ”SAVA” CRNAC)
ADRESA: Braće Bobetko bb, 44 000 Sisak
TELEFON: 044/532 281
FAKS: 044/742 507
MOBITEL: 098/923 2356
OSOBA ZA KONTAKT: Darinka Mesnjak
PREDSJEDNICA: Darinka Mesnjak

KUD ”SLOGA”
ADRESA: Hrastelnica 122 b, 44 000 Sisak
TEL: 044/742 211; 044/742 238
MOBITEL: 091/908 9297
OSOBA ZA KONTAKT: Sonja Krković
PREDSJEDNIK/CA: Marica Sertić

KUD ”SPOMENAR” UDRUGE UMIROVLJENIKA SISAK
ADRESA: Oktavijana Augusta 3, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/543 186
OSOBA ZA KONTAKT: Marija Raković
PREDSJEDNIK/CA: Marija Raković

K.U.F.D ”KOLOVRAT” GUŠĆE
ADRESA: Čigoć 49, 44 213 Kratečko
TEL: 044/715 281
PREDSJEDNIK/CA: Katica Đuračić

UDRUGE NACIONALNIH MANJINA

BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA GRADA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE (BNZGSiSMŽ)
ADRESA: S. i A. Radića 30, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/523 181
MOBITEL: 098/189 5382
E-POŠTA: bnzhsmz@vodatel.net
OSOBA ZA KONTAKT: Asema Kurtović
INTERNETSKA ADRESA: www.bosnjaci-smz.hr
PREDSJEDNIK/CA: Alija Avdić
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura, obrazovanje mladih, ljudska prava

BOŠNJAČKO KULTURNO- UMJETNIČKO DRUŠTVO ” NUR ” SISAK (BKUD ”NUR” SISAK)
ADRESA: Andrije Hebranga 25, 44 010 Sisak-Caprag
TEL/FAKS: 044/537 117
MOBITEL: 095/91 05 066
OSOBA ZA KONTAKT: Zijad Fuka
E-POŠTA: nur@bosnjaci-smz.hr
INTERNETSKA ADRESA: www.bosnjaci-smz.hr
PREDSJEDNIK: Zijad Fuka
PODRUČJA DJELOVANJA: Kulturni amaterizam

”ČEŠKA BESEDA” JAZVENIK
ADRESA: Jazvenik 11, 44 273 Sela
TEL/FAKS: 044/713-378
MOBITEL: 091/3699-761
OSOBA ZA KONTAKT: Jasna Prihoda
PREDSJEDNIK/CA: Zvonko Prihoda
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura

ČEŠKA BESEDA SISAK
ADRESA: Trg grada Heidenheima 1, 44 000 Sisak
MOBITEL: 098/430 654
E-POŠTA: irinkavidovic@net.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Irinka Vidović
PREDSJEDNIK/CA: Irinka Vidović
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura

ROMSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ”CRNI BISERI”
ADRESA: Capraške poljane 4, 44 000 Sisak
MOBITEL: 098/9617 941
OSOBA ZA KONATKT: Ivica Nikolić
PREDSJEDNIK/CA: Ivica Nikolić
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura

UDRUGA ROMA ”BAJAŠA”
ADRESA: Capraške poljane 27, 44 000 Sisak
TEL: 044/532 561
PREDSJEDNIK/CA: Slobodan Nikolić
MOBITEL: 091/5720 097
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura

UDRUGA ”ROMSKA PRAVA”
ADRESA: Capraške poljane 39, 44 000 Sisak
MOBITEL: 099/6786 404
OSOBA ZA KONTAKT: Dragoljub Nikolić
PREDSJEDNIK: Dragoljub Nikolić
PODRUČJA DJELOVANJA: Ljudska prava

UDRUGA ”ROMSKI KULTURNI CENTAR”
ADRESA: Capraške poljane 17, 44 000 Sisak
MOBITEL: 098/714 054
OSOBA ZA KONTAKT: Stanoje Nikolić
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura

UDRUGA ZA RAZVOJ I BOLJI ŽIVOT ROMA (U.Z.R.i B.Ž.R.)
ADRESA: Capraške poljane 80, 44 000 Sisak
MOBITEL: 098/315 290
OSOBA ZA KONTAKT: Ranko Nikolić
PREDSJEDNIK/CA: Ranko Nikolić
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura, socijalna pitanja, obrazovanje, mladi, ljudska prava

UDRUGA MAĐARA GRADA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ADRESA: Rimska 4, 44 000 Sisak
MOBITEL: 091/313 3383
E-POŠTA: kavalin@cavallin.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Vera Kavalin Lerinc
PREDSJEDNIK/CA: Vera Kavalin Lerinc
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura i očuvanje manjinskih jezika

ZAŠTITA OKOLIŠA, OČUVANJE TRADICIJSKE I KULTURNE BAŠTINE

CENTAR U PRIRODI – STARA DRENČINA
ADRESA: Stara Drenčina 107, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/717 017
MOBITEL: 098/413 137
E-POŠTA: svjetlana.moric@skole.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Svjetlana Morić
PREDSJEDNIK/CA: Svjetlana Morić
PODRUČJA DJELOVANJA: Kulturna baština, zaštita okoliša, zdrava prehrana

DRUŠTVO PRIJATELJA CVIJEĆA I ZELENILA ”SISCIA”
ADRESA: Oktavijana Augusta 3, 44 000 Sisak (Dom umirovljenika)
E-POŠTA:
MOBITEL: 098/940 0849
OSOBA ZA KONTAKT: Marija Vuksan
PREDSJEDNICA: Marija Vuksan
PODRUČJA DJELOVANJA: Zaštita okoliša

DRUŠTVO ZA POLJEPŠAVANJE GRADA SISKA
ADRESA: Kralja Tomislava 26, 44 000 Sisak
TEL.: 044/547 188
FAKS: 044/520 283
MOBITEL: 098/261 816
OSOBA ZA KONTAKT: Olga Werft
E-POŠTA: katarina@horting.hr
PREDSJEDNICA: Olga Werft
PODRUČJA DJELOVANJA: Kulturne manifestacije, zaštita okoliša i spomenika prirode

”PANONIA SAVIA” – UDRUGA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE PRIRODNE I KULTURNOPOVIJESNE BAŠTINE GRADA SISKA, SISAČKE POSAVINE I POKUPLJA (”PANONIA SAVIA”)
ADRESA: Obrtnička 10, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/522 110
E-POŠTA: damir.ivankovic@infomart.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Damir Ivanković
PREDSJEDNIK: Damir Ivanković
PODRUČJA DJELOVANJA: Zaštita i promicanje prirodne i kulturno-povijesne baštine

SISAČKA EKO AKCIJA
ADRESA: Dr. Ante Starčevića 13, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/524 559
OSOBA ZA KONTAKT: Boris Pavleković
E-POŠTA: sea@sea.hr
INTERNETSKA ADRESA: www.sea.hr
PREDSJEDNIK: Boris Pavleković
PODRUČJA DJELOVANJA: Ekologija, aktivizam

UDRUGA CVJEĆARA I HORTIKULTURISTA ”IRIS SISCIA” SISAK
ADRESA: I. K. Sakcinskog 2, 44 000 Sisak
MOBITEL: 091/341 2036
OSOBA ZA KONTAKT: Tanja Gorta
E-POŠTA: iris@iris-siscia.hr
INTERNETSKA ADRESA: www.iris-siscia.hr
PREDSJEDNIK/CA: Dunavko Orešković
PODRUČJA DJELOVANJA: Floristika i hortikultura, zdravstvo, kultura, edukacija

UDRUGA ZA OČUVANJE STARE TRADICIJE SELA LONJA – LONJSKA IŽA (LONJSKA IŽA)
ADRESA: Lonja b.b, 44 203 Gušće
TEL/FAKS: 044/710 621
MOBITEL: 098/227 609
E-POŠTA: info@ustilonja.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Marica Nekić
PREDSJEDNICA: Marica Nekić
PODRUČJA DJELOVANJA: Kultura

UDRUGA ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA, BRIGA I RAZVOJ RURALNOG TURIZMA LONJSKOG POLJA ”BIJELI LOPOČ” (UZRLJRRT ”BIJELI LOPOČ” SISAK)
ADRESA: Ivana Meštrovića 18, 44 000 Sisak
TELEFON: 044/547 673
MOBITEL: 098/933 9341; 098/928 0413
E-POŠTA: ivankusan@yahoo.com
OSOBA ZA KONTAKT: Ivan Kušan
PREDSJEDNIK/CA: Ivan Kušan
PODRUČJA DJELOVANJA: Ruralni razvoj, zaštita okoliša

UNIKAT VEZ – SISAK
ADRESA: Staro Pračno, 1. desni odvojak 22, 44 000 Sisak
TELEFON: 044/720 146
MOBITEL: 091/725 6370
OSOBA ZA KONTAKT: Edita Kukić
E-POŠTA: kukici@net.hr
PREDSJEDNIK/CA: Edita Kukić
PODRUČJA DJELOVANJA: Tradicijski-pučki ručni vez

Dokumenti