Grad Sisak u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje-Područne službe u Sisku kroz mjeru Javni radovi provodi program pod nazivom „Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba na javnim radovima za prevenciju od požara i poplavnih bujica.“

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. prosinca 2017. godine. Rok za podnošenje prijava na objavljeni oglas ističe dana 19. prosinca 2017.  godine.

Više o oglasu u privitku teksta.