Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 22. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13 i 6/13 -pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18-pročišćeni tekst) i članka 7. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (“Narodne novine”, broj 68/18), objavljuje javni poziv zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima, odnosno predmnijevanim najmoprimcima koji na temelju posebnog propisa primaju stalnu socijalnu pomoć na podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade na dan 31. kolovoza 2018. godine.

 

Više o ovom javnom pozivu pročitajte u privitku teksta.