Grad Sisak organizira proslavu Praznika rada za sve građane grada Siska i druge posjetitelje u Perivoju Viktorovac uz bogat zabavni i kulturno-umjetnički program koji će se održati 30. travnja i 1. svibnja 2024. godine. Tom prilikom organizator će postaviti štandove namijenjene za prigodnu prodaju.

Pozivaju se zainteresirani predstavnici udruga, pravne i fizičke osobe, a koje imaju u svom asortimanu prigodne ukrase, nakit, igračke, balone, galanteriju, prehrambene i druge proizvode, peć za pečenje kokica, pripremanje i usluživanje jela, pića, napitaka i sl., na iskazivanje interesa za sudjelovanje na ovoj manifestaciji.

Prema zoni i namjeni lokacije, kako je utvrđeno Odlukom o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata, dnevni iznos zakupnine za štand do 2 m² iznosi 13,27 EUR, a za zakup je na raspolaganju deset štandova kako je prikazano na skici u prilogu.

Visina zakupnine za površinu za postavljanje naprava za zabavu i zabavni park (lunapark i sl.) iznosi 0,46 EUR/m² dnevno .

Zakup površine za ostale namjene (konjići i sl.) iznosi 0,40 EUR/m² dnevno.

Prijave se zaprimaju do 16. travnja 2024. godine do 16,00 sati u pisarnici Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 044/510-159.