Grad Sisak organizira proslavu Praznika rada za sve građane grada Siska i druge posjetitelje u Perivoju Viktorovac uz bogat zabavni i kulturno-umjetnički program koji će se održati 30. travnja i 1. svibnja 2019. godine. Tom prilikom organizator će postaviti štandove namijenjene za prigodnu prodaju.

Pozivaju se zainteresirani predstavnici udruga, pravne i fizičke osobe, a koje imaju u svom asortimanu prigodne ukrase, nakit, igračke, balone, galanteriju, prehrambene i druge proizvode, peč za pečenje kokica i sl., na iskazivanje interesa za sudjelovanje na ovoj manifestaciji.

Prema zoni i namjeni lokacije, kako je utvrđeno Odlukom o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata, dnevni iznos zakupnine za štand do 2 m2, iznosi 100,00 kuna, a za zakup je na raspolaganju deset lokacija za postavljanje štandova kako je prikazano na skici u prilogu.

Visina zakupnine za površinu za postavljanje naprava za zabavu i zabavni park (lunapark i sl.) iznosi 4,00 kn/m2, dnevno.

Zakup površine za ostale namjene (konjići i sl.) iznosi 4,00 kn/m2, dnevno.

Prijave se zaprimaju do 24. travnja 2019. godine do 16,00 sati u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove (Grad Sisak, Rimska 26). Sve informacije mogu se dobiti kod službenika Brune Bulata na broj telefona 044/510-105.

Javni poziv i skica nalaze se u privitku teksta.