Udruga KAS objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za uključenje korisnika u projekt “Zaželi u KAS-u” na području gradova Sisak i Petrinja i općina Sunja i Martinska Ves,  kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

 

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 150  starijih osoba i osoba s invaliditetom s područja gradova Siska i Petrinje, Općine Sunja i Općine Martinska Ves.

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od   65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju uvjete propisane u Javnom pozivu.

Usluga se počinje pružati od 1. srpnja 2024. godine.

Javni poziv za iskaz interesa te svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u prilogu objave.