Udruga za razvoj i bolji život Roma objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi“ (dalje u tekstu: Javni poziv),  koji se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: SF.3.4.11.01.0360 (dalje u tekstu: Ugovor), financiranog iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.–2027.

Ovim Javnim pozivom pozivaju se osobe starije od 65 godina i/ili odrasle osobe s invaliditetom s područja Siska, Petrinje i Sunje, kojima je potrebno pružanje potpore i podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da iskažu interes za korištenjem nekih od oblika potpore i podrške u okviru projekta „Zaželi“.

Ciljne skupine:

  1. osobe starije od 65 godina;
  2. odrasle osobe s invaliditetom.

Prihvatljivost osoba navedenim ciljnim skupinama pojašnjena je u točki 5. Javnog poziva.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (”Narodne novine”, broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Javni poziv za iskaz interesa te svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u prilogu objave.