Gradonačelnica Grada Siska objavljuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Grada Siska.

Javni poziv i obrasci nalaze se u privitku.