Gradonačelnica Grada Siska raspisuje  Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini. Predmet Javnog  poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku  8 dana od dana objave Javnog poziva na  službenim mrežnim stranicama Grada Siska.

Javni poziv i obrasci nalaze se u privitku teksta.