Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je Javni poziv  upraviteljima višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada za podnošenje prijava za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata označenih zelenom oznakom U1 i U2.

Prijave za provedbu organizirane obnove na području grada Siska podnose se ispunjavanjem obrasca koji se može preuzeti u pisarnici Grada Siska, Ulica Marijana Cvetkovića 8.