Gradonačelnica Grada  Siska, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 10. i 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnina.

 

Cijeli natječaj nalazi se u privitku teksta.