Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 4. stavka 1. podstavka 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/19, 8/20 i 8/21) raspisuje javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska.

Više o natječaju u privitku teksta.