Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Siska na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSNLP(R)S raspisuje javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za proračun i financije koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za poslove proračuna i analitičko – planske poslove (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža.