Sisak, 07. svibnja 2018. godine

Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu  na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla. Oglas je objavljen dana 07. svibnja 2018. godine na oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Sisak i web stranici www.hzz.hr. Prijave na oglas podnose se u roku  8 dana od dana objave oglasa.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove  na radno mjesto savjetnika za zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje i sigurnost na radu, zbog povećanog opsega posla u trajanju od šest mjeseci (1 izvršitelj/ica, magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke, najmanje 3 godine radnog iskustva), objavljeni su na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Sisak, dana 07. svibnja 2018. godine i web stranici www.hzz.hr.

Rok za podnošenje prijava na oglas je do 15.svibnja 2018.godine.