Pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska raspisala je javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za informacijske poslove-arhivar na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (1 izvršitelj/ica).  Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama”  broj 98/20 dana 2. rujna 2020. godine. Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 10. rujna 2020. godine.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.

Više u privitku.