Privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto stručnog suradnika za vođenje projekata i investicije na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (1 izvršitelj/ica).  Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama”  broj 108 dana 06. listopada 2021. godine. Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 15. listopada 2021. godine.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.