Gradonačelnica Grada Siska raspisala je Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije Grada Siska na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama  broj 92,  dana 17. listopada 2018. godine.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 25. listopada 2018. godine.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.

Natječaj je u privitku teksta.