Gradonačelnica Grada Siska raspisala je Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama  broj 109,  dana 05. prosinca 2018. godine.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 13. prosinca 2018. godine.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.