Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 4. stavka 1. podstavka 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/19, 8/20 i 8/21) raspisuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska. 

Rok za podnošenje pisanih ponuda počinje teći od 09. svibnja 2023. godine u 14,00 sati, a ponude trebaju biti zaprimljene do 17. svibnja 2023. godine do 14,00 sati.

Više o Javnom natječaju u privitku ove objave.