Dana 20. veljače 2020. godine na WEB stranici Grada Siska objavljen je Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objakata (kiosci).

Ovim putem obavještavaju se svi zainteresirani ponuditelji da će zbog opravdane spriječenosti članova Povjerenstva, javno otvaranje ponuda biti dana 02. ožujka 2020. godine u 12,30 sati u zgradi Gradske vijećnice, Sisak, Rimska 26.