Sukladno članku 20. stavci 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/2011) javni naručitelj obvezan je plan nabave, i sve njegove izmjene i dopune, objaviti na svojim internetskim stranicama. Objavljeni Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune na internetskim stranicama će biti dostupne do 30. lipnja sljedeće godine. U dokumentima u privitku se nalazi Plan nabave za nabavu roba, radova i usluga za 2013. godinu.

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2 , a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 172/03 i 144/10) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu, pa nadalje.
U dokumentima u privitku se nalazi Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za Grad Sisak.

Plan nabave za 2012. godinu možete pronaći na: 

http://www.sisak.hr/clanak_/14264/javna-nabava-2012-godina

Plan nabave za 2013. godinu možete pronaći na:

http://www.sisak.hr/javna-nabava

Dokumenti