I tijekom 2015. godine kvaliteta zraka na području grada Siska pratila se u okviru državne i lokalne mreže. U okviru državne mreže, mjerenje kvalitete zraka provodi se na automatskoj mjernoj postaji Sisak-1 u naselju Caprag dok se u okviru lokalne mreže, mjerenje kvalitete zraka provodi na dvije automatske mjerne postaje: Sisak-2 u Galdovu i Sisak-3 u središtu grada Siska.

Kakva je bila kvaliteta zraka u gradu Sisku za 2015. godinu možete pročitati u Izvješću o stanju kvalitete zraka u gradu Sisku za 2015. godinu koje se nalazi u privitku ovog teksta.