Gradsko vijeće Grada Siska je na 11. sjednici održanoj 17. travnja 2019. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeće mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 19. svibnja 2019. godine.

Gradonačelnica Grada Siska je dana 24. travnja 2019. godine donijela Odluku o imenovanju članova stalnog sastava Povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska.

Imenovano Povjerenstvo je propisalo obvezatne upute i obrasce za provedbu izbora.

Odluka o teritorijalnom preustroju osnovanih mjesnih odbora na području Grada Siska, objavljena je u “Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije”, broj 9/15, od 18. ožujka 2015. godine, a stupila je na snagu osmog dana od dana objave.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o teritorijalnom preustroju osnovanih mjesnih odbora na području Grada Siska, objavljena je u “Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije”, broj 21/18, od 27. lipnja 2018. godine, a stupila je na snagu osmog dana od dana objave.

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o teritorijalnom preustroju osnovanih mjesnih odbora na području Grada Siska, objavljena je u “Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije”, broj 10/19, od 23. travnja 2019. godine, a stupila je na snagu dan nakon objave.

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska, objavljena je u “Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije”, broj 9/15, od 18 ožujka 2015. godine, a stupila je na snagu osmog dana od dana objave.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska, objavljena je u “Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije”, broj 10/19, od 23. travnja 2019. godine, a stupila je na snagu dan nakon objave.

Odluku o imenovanju članova stalnog sastava Povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska, donijela  je gradonačelnica, KLASA: 080-01/19-01/1, URBROJ: 2176/05-01-19-1, od 24. travnja 2019. godine.

Dokumenti