U tekstu Natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska, objavljenog dana 15. listopada 2021. godine na web stranici Grada Siska, u točki III., iza rednog broja 8 dodaje se redni broj 9 koji glasi:

„9. uvjerenje Porezne uprave za sve članove domaćinstva za razdoblje od 1. ožujka do 31. kolovoza 2021. godine. (Grad Sisak može izvršiti uvid u sustav Porezne uprave radi utvrđivanja mjesečnog prosjeka primanja po članu domaćinstva u svrhu ostvarivanja prava dodjele stipendije Grada Siska i ti se podaci ne smiju koristiti u druge svrhe. Podnositelj prijave na Natječaj potpisivanjem obrasca u prilogu daje privolu Gradu Sisku da uvidom u sustav Porezne uprave utvrdi mjesečni prosjek primanja po članu domaćinstva. Ukoliko podnositelj ne priloži potpisanu privolu, tada, uz prijavni obrazac i ostale propisane dokumente, obvezno prilaže i navedena uvjerenja Porezne uprave za sve članove domaćinstva.)“