U tekstu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za davanje u zakup neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata (kiosci), objavljenog dana 10. prosinca 2020. godine na web stranici Grada Siska, u toč. I u tabeli:

  • pod rednim brojem 17. (Adresa Odra) ispravlja se broj katastarske čestice tako da umjesto „dio k.č.br. 1326“ treba stajati „dio k.č.br. 1017/1“.
  • pod rednim brojem 21. (Adresa Petrinjska ulica B) ispravlja se:
  1. površina tako da umjesto „ – jedan modul do 15 m2“ treba stajati „ – modularno spajanje kioska maks. (15 m2+15 m2)“,
  2. polazna zakupnina kn/m2 mjesečno, tako da umjesto „80“ treba stajati „50“, umjesto 60 treba stajati 40, umjesto 15 treba stajati 10,
  3. jamčevina/kn, tako da umjesto „1.200,00“ treba stajati „1.500,00“, umjesto „900,00“ treba stajati 1.200,00, umjesto „225,00“ treba stajati „450,00“
  4. briše se zadnji red: „ostale uslužne djelatnosti 15        225,00“