SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM GRADA SISKA (SUOI)

ADRESA: Stjepana i Antuna Radića 46, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/540-376
OSOBA ZA KONTAKT: Vesna Gašparić
ODGOVORNA OSOBA: Dren Dobrenić
PODRUČJA DJELOVANJA: socijalna skrb bez smještaja

E- pošta: suosigs@gmail.com

Mob: 099/759 28 87

 

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA GRADA SISKA
ADRESA: Ivana Meštrovića 32, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/547 512
OSOBA ZA KONTAKT: Petar Lotina; Dragutin Tomašić
PREDSJEDNIK/CA: Petar Lotina
PODRUČJA DJELOVANJA: Socijalna pitanja
.
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SISKA
ADRESA: Trg 22. lipnja 4/B, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/548 003
OSOBA ZA KONTAKT: Vesna Gašparić
PREDSJEDNIK: Stjepan Stanić
PODRUČJE DJELOVANJA: Socijalna pitanja
.

UDRUGA INVALIDA RADA GRADA SISKA
ADRESA:Franje Lovrića 5, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/523 166
E-POŠTA: uirsisak@gmail.com
OSOBA ZA KONTAKT: Branka Pažur, Đurđa Gvozdić
MOBITEL: 091 161 1712 (Đurđa Gvozdić)
INTERNETSKA ADRESA: www.hsuir.hr
PREDSJEDNIK/CA: Branka Pažur
PODRUČJA DJELOVANJA: Socijalna pitanja

.
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM DISTROFIJE, CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I OSOBA S OSTALIM TJELESNIM INVALIDITETOM GRADA SISKA (UTI)
ADRESA: Trg 22. lipnja 4/B, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/548 003
OSOBA ZA KONTAKT: Vesna Gašparić
INTERNETSKA ADRESA: www.uti.hr
PREDSJEDNIK: Dren Dobrenić
PODRUČJE DJELOVANJA: Socijalna pitanja
.
UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM GRADA SISKA
ADRESA: Trg 22. lipnja 4/B, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/548 003
OSOBA ZA KONTAKT: Vesna Gašparić
PREDSJEDNIK/CA: Zlatica Vrbanić
PODRUČJE DJELOVANJA: Socijalna pitanja

 

DOBROTVORNA UDRUGA ”ANTUN GRAHOVAR” – DUAG
ADRESA: Petrinjska bb, 44 000 Sisak
MOBITEL: 091/792 3171
OSOBA ZA KONTAKT: Anamarija Krmpotić
PREDSJEDNIK/CA: Branko Koretić
MOBITEL: 098/168 5658
PODRUČJA DJELOVANJA: Socijalna pitanja, moralna i duhovna potpora

 

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE (DMSSMŽ)
ADRESA: Oktavijana Augusta 3, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/543 218
MOBITEL: 098/679 460
E-POŠTA: dmsh.sisak@hi.htnet.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Dajana Huml
PREDSJEDNIK/CA: Gordana Huml
PODRUČJE DJELOVANJA: Socijalno-zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom

 

DRUŠTVO PSIHOLOGA SM ŽUPANIJE (DP SMŽ)
ADRESA: Frankopanska 6, 44 000 Sisak
TELEFON: 091/5587618
E-POŠTA: psihologijasmz@gmail.com
OSOBA ZA KONTAKT: Željka Koprivnjak
PREDSJEDNIK/CA: Željka Koprivnjak
PODRUČJA DJELOVANJA: zaštita zdravlja, socijalna djelatnost, obrazovanje, znanost i istraživanje, psihološka dobrobit građana, podizanje kvalitete života pojedinca i zajednice

 

‘HRVATSKA ŽENA’ SISAK
ADRESA: S. i A. Radića 20, 44 000 Sisak
TELEFON: 044/523 107
E-POŠTA: vera.ivanusic@mzopu.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Vera Ivanušić
PREDSJEDNIK/CA: Vera Ivanušić
TEL/FAKS: 044/531 294
PODRUČJA DJELOVANJA: Socijalna i humanitarna pitanja, briga o djeci i obitelji

 

HRVATSKO KATOLIČKO DRUŠTVO PROSVJETNIH DJELATNIKA (HKDPD)
ADRESA: Ivana Meštrovića 22, 44 000 Sisak
TEL: 044/547 630
OSOBA ZA KONTAKT: Ankica Potkonjak
PREDSJEDNICA: Ankica Potkonjak
PODRUČJA DJELOVANJA: Humanitarno-duhovna obnova

 

HUMANITARNO DRUŠTVO ”SVETI KVIRIN” (H.D.”SVETI KVIRIN”)
ADRESA: Savska bb, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/742 071
E-POŠTA: hd.sv.kvirin@sk.t-com.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Božena Slanac
PREDSJEDNICA: Božena Slanac
PODRUČJA DJELOVANJA: Socijalna pitanja, humanitarna pomoć

 

SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE (SUH) – PODRUŽNICA SISAK
ADRESA: Trg Josipa bana Jelačića 6, 44 000 Sisak
FAKS: 044/523 985
OSOBA ZA KONTAKT: Božidar Pintarić
PREDSJEDNIK: Božidar Pintarić
PODRUČJA DJELOVANJA: Socijalno partnerstvo za umirovljenike

 

UDRUGA DEFEKTOLOGA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ADRESA: Franje Lovrića 27, 44 000 Sisak
TEL: 044/548 345
FAKS: 044/521 037
E-POŠTA: bernicveronika@gmail.com
OSOBA ZA KONTAKT: Snježana Čipor Matić; Veronika Bernić
PREDSJEDNIK/CA: Snježana Čipor Matić
PODRUČJA DJELOVANJA: Rehabilitacija osoba s teškoćama socijalne integracije, odgoj i obrazovanje

 

UDRUGA SLIJEPIH GRADA SISKA I DIJELA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ADRESA: I. Meštrovića 32, 44 000 Sisak
TEL/FAKS.: 044/547 511
E-POŠTA: udruga-slijepih-sisak@sk.t-com.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Mirjana Vojnović
INTERNETSKA ADRESA: www.udruga-slijepih.hr
PREDSJEDNIK: Danko Tomanić
PODRUČJA DJELOVANJA: Socijalna pitanja

 

UDRUGA SOCIJALNIH RADNIKA SISAK
ADRESA: Ivana Meštrovića 21, 44 000 Sisak
TELEFON: 044/515 700; 515 746; 515 730
FAKS: 044/515 725
OSOBA ZA KONTAKT: Snježana Pintarić, Sabina Krčelić
INTERNETSKA ADRESA: www.husr.hr
PREDSJEDNIK/CA: Snježana Pintarić
MOBITEL: 091/441 0062
E-POŠTA: pintaric.snjezana@gmail.com
PODRUČJA DJELOVANJA: Socijalna pitanja

 

UDRUGA UDOMITELJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ”ŽIVOT” (UUSMŽ ”ŽIVOT”)
ADRESA: Poljska 42a, Sisak
TEL/FAKS: 044/741 644
MOBITEL: 095/809 1698
E-POŠTA: uusmzzivot@sk.t-com.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Vesna Podnar
E-POŠTA: vpodnar@inet.hr
INTERNETSKA ADRESA: www.zivot-udomitelji.hr
PREDSJEDNICA: Vesna Podnar
PODRUČJA DJELOVANJA: Socijalna pitanja

 

UDRUGA UMIROVLJENIKA SISAK
ADRESA: Oktavijana Augusta 3, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/543 186
OSOBA ZA KONTAKT: Marija Raković
E-POŠTA: udruga.umirovljenika.sisak@sk.t-com.hr
PREDSJEDNIK: Marija Raković
MOBITEL: 091/501 8794
PODRUČJA DJELOVANJA: Poboljšanje kvalitete života umirovljenika

 

UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA GRADA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ADRESA: Ljudevita Gaja 2, 44 000 Sisak
TELEFON: 044/548 171
FAKS: 044/560 883
PREDSJEDNIK/CA: David Bece
MOBITEL: 098/182 8133

 

UDRUGA ZA TERAPIJSKO I REKREACIJSKO JAHANJE ‘KAS’ SISAK
ADRESA: Savska bb, 44 000 Sisak
E-POŠTA: udruga.kas@gmail.com
INTERNETSKA ADRESA: www.kas-sisak.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Dominik Tomaš
MOBITEL: 098/430 365
PREDSJEDNIK/CA: Dominik Tomaš
PODRUČJA DJELOVANJA: Poboljšanje kvalitete života osoba s poteškoćama u razvoju