Grad Sisak (u širem smislu)

Broj stanovnika: 52.233

Površina: 422,75km²

Broj samostalnih naselja:35

 

Grad Sisak (u užem smislu)

Broj stanovnika: 37.491

 

Geografski podaci

Geografska širina: 45° 29′ 20” s.g.š.

Geografska dužina: 16° 22′ 40” i.g.d.

Nadmorska visina: 98 m