Operacija financirana bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) osnovan je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama. Fond je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. Otad se koristio za 100 katastrofa pokrivajući niz različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše.

U cilju osiguranja financijske i druge pomoći potrebitom stanovništvu (uslijed posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine), objavljen je Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“. Grad Sisak prijavio se na predmetni poziv putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava te su mu dodijeljena bespovratna financijska sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za Operaciju:

REFERENTNA OZNAKA OPERACIJE: FSEU.MPGI.03/05

NAZIV OPERACIJE: Troškovi privremenog smještaja osoba na području grada Siska

KORISNIK: Grad Sisak

RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 29. prosinca 2020.- 1. lipnja 2023.

UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 6.743.143,26 kuna

IZNOS DODIJELJENIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 6.743.143,26 kuna

SVRHA OPERACIJE: Nadoknada do sada utrošenih sredstava za privremeni smještaj osoba s područja Siska u kontejnerskim naseljima i čvrstim objektima te financiranje njihovog daljnjeg smještaja.

OPĆI CILJ: Omogućiti uspostavljanja normalnog stanja u Gradu nakon katastrofe velikih razmjera i omogućiti odvijanje uobičajenog života osiguravanjem odgovarajućeg privremenog smještaja stanovništvu čiji su domovi uništeni u potresu.

SPECIFIČNI CILJ: Nadoknaditi do sada utrošena sredstava za privremeni smještaj 288 osoba u kontejnerskim naseljima i čvrstim objektima te financirati njihov daljnji smještaj.

REZULTATI:

R1 – Osigurano je 9 kontejnerskih naselja sa 176 kontejnera te 63 čvrsta objekta (stanovi u najmu te sobe u najmu) za privremeni smještaj. Pokazatelj rezultata je broj kontejnerskih naselja, kontejnera te čvrstih objekata za privremeni smještaj. Izvor provjere: Završno izvješće.

R2 – Pokriveni su svi troškovi uređenja kontejnerskih naselja te privremenog smještaja za 288 osoba. Pokazatelj rezultata je ukupan iznos utrošen na troškove uređenja i privremenog smještaja. Izvor provjere: Završno izvješće.

KONTAKT OSOBA: Gordana Karapandža Pricagordana.karapandza.prica@sisak.hr, tel. 044 510 313

 

POVEZNICA – POZIV

 

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Siska.