Operacija financirana bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) osnovan je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama. Fond je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. Otad se koristio za 100 katastrofa pokrivajući niz različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše.

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, kojeg je objavilo Ministarstvo kulture i medija, namijenjen je za operacije za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedbu mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja.

NAZIV OPERACIJE: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg Ljudevita Posavskog 1, Sisak

KORISNIK: Grad Sisak

NAZIV PROJEKTA: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg Ljudevita Posavskog 1, Sisak

KRATKI OPIS PROJEKTA: U okviru projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg Ljudevita Posavskog 1, Sisak“ izrađuje se potrebna projektno-tehnička dokumentacija konstruktivne obnove kulturnog dobra na adresi Trg Ljudevita Posavskog 1, Sisak te se izvode radovi konstruktivne obnove na objektu. Kulturno dobro je nakon pregleda stručnjaka prema klasifikaciji uporabljivosti dobilo oznaku PN2 – privremeno neuporabljivo. Serijom potresa koji se događali od 28. prosinca 2020. godine oštećeno je predmetno kulturno dobro koje je dio Kulturno-povijesne cjeline grada Siska upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-3410. Potrebno je provesti mjere sanacije kako bi se očuvao objekt i doveo u stanje funkcionalnosti. U potresima su najviše stradale zgrade javne namjene koje imaju status kulturne baštine, građene prema propisima koji su vrijedili u vrijeme njihove izgradnje i koji ne zadovoljavaju suvremene standarde gradnje. Konstruktivno stanje je dodatno narušeno potresom jer imaju minimalnu razinu potresne otpornosti, a time je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje i pouzdanost kod potresa većih i razornijih magnituda.

VRIJEDNOST PROJEKTA: 9.342.750,00 HRK

IZNOS KOJI FINANCIRA EU: 9.342.750,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 16.03.2021.-15.05.2023.

KONTAKT OSOBA: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica Grada Siska, mail adresa: gradonacelnik@sisak.hr

POVEZNICA – POZIV

 

07.10.2022. OBJAVLJEN JE Poziv na dostavu ponuda za konstrukcijsku i cjelovitu obnovu zgrade na adresi Trg Ljudevita Posavskog 1, Sisak

17.10.2022. ISPRAVLJEN je rok za dostavu – Umjesto 21.10.2022. 11:00, rok za dostavu glasi 25.10.2022 11:00.

Dokumentacija Poziva objavljena je na stranicama EOJN https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6778935

 

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Siska.