Operacija financirana bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) osnovan je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama. Fond je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. Otad se koristio za 100 katastrofa pokrivajući niz različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše.

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, kojeg je objavilo Ministarstvo kulture i medija, namijenjen je za operacije za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedbu mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja.

NAZIV PROJEKTA: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite, Holandske kuće, Rimska 10, Sisak

KORISNIK: Grad Sisak

KRATKI OPIS PROJEKTA: U okviru projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite, Holandske kuće, Rimska 10, Sisak“ izrađuje se potrebna projektno-tehnička dokumentacija konstruktivne obnove kulturnog dobra na adresi Rimska ulica 10, Sisak te se izvode radovi konstruktivne obnove na predmetnoj zgradi Holandske kuće u Sisku. Kulturno dobro je nakon pregleda stručnjaka prema klasifikaciji uporabljivosti dobilo oznaku PN2 – privremeno neuporabljivo. Serijom potresa koji se događali od 28. prosinca 2020. godine oštećeno je predmetno kulturno dobro koje je dio Kulturno-povijesne cjeline grada Siska upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-3410. Potrebno je provesti mjere sanacije kako bi se očuvao objekt i doveo u stanje funkcionalnosti. U potresima su najviše stradale zgrade javne namjene koje imaju status kulturne baštine, građene prema propisima koji su vrijedili u vrijeme njihove izgradnje i koji ne zadovoljavaju suvremene standarde gradnje. Konstruktivno stanje je dodatno narušeno potresom  jer imaju minimalnu razinu potresne otpornosti, a time je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje i pouzdanost kod potresa većih i razornijih magnituda.

VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.058.750,00 HRK

IZNOS KOJI FINANCIRA EU: 7.058.750,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 20.02.2021. – 15.05.2023

KONTAKT OSOBA: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica Grada Siska, mail adresa: gradonacelnik@sisak.hr

POVEZNICA – POZIV

 

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Siska.