Operaciju je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) osnovan je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama. Fond je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. Otad se koristio za 100 katastrofa pokrivajući niz različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše.

U sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom FSEU.2022.MZO. podupirati će se provedba obnove infrastrukture, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje, cjelovite obnove koje podrazumijevaju dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

 

NAZIV OPERACIJE: Obnova Područne škole Novo Pračno oštećene u potresu

ŠIFRA OPERACIJE: FSEU.2022.MZO.099

KORISNIK: Grad Sisak

KRATKI OPIS OPERACIJE: Predmet prijave je građevina Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sisak, Područna škola Novo Pračno koja se nalazi se na adresi Novo Pračno 73 u Sisku na kojoj su vidljiva oštećenja kao posljedica serije potresa počevši od 28.12.2020. Zbog oslabljenja morta u sljubnicama dimnjaka tijekom vremena i nepridržavanja dimnjaka postojećom krovnom konstrukcijom, a time i nedovoljne vlačne i posmične čvrstoće dimnjaka. Uslijed djelovanja horizontalnih sila nastalih potresom je došlo je do sloma stupca i urušavanja istih iznad linije krova, te oštećenja dimnjaka ispod linije krova. Zbog oslabljenja morta u sljubnicama tavanskih zabatnih zidova tijekom vremena, nepostojanja kosih i vertikalnih AB serklaža, te valjanog pridržanja zabata krovnom konstrukcijom, uslijed djelovanja horizontalnih sila nastalih potresom, došlo je do oštećenja zabatnih tavanskih zidova. Na unutarnjim zidovima su nastale dijagonalne, horizontalne i vertikalne pukotine. Sa žbukanih stropova je otpao dio žbuke, a na većini spojeva podgleda stropa sa zidovima su nastale vodoravne pukotine. Fizičko oštećenje krovne vertikale na istočnoj strani zgrade smanjuje protok/odvod oborinske vode. Kako bi osigurao siguran i ugodan boravak u školi za učenike, nastavnike, stručno i pomoćno osoblje koje radi u školi provedena je projektna aktivnost koja se odnosi na potrebne radnje kako bi se škola odnosno zgrada dovela u stanje kao i prije potresa. 

 

VRIJEDNOST OPERACIJE: 344.342,11 HRK

IZNOS KOJI FINANCIRA FSEU: 344.342,11 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 28.12.2020. – 15.05.2023

DATUM POTPISA UGOVORA: 01.06.2022.

ODGOVORNA OSOBA: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica Grada Siska, mail adresa: gradonacelnik@sisak.hr

KONTAKT OSOBA: Sanja Stojaković Aleksić, voditeljica Operacije, mail adresa: sanja.stojakovic@sisak.hr

NAPOMENA: Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

POVEZNICA – POZIV

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom-fseu-2022-mzo/

 

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Siska.