Operaciju je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) osnovan je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama. Fond je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. Otad se koristio za 100 katastrofa pokrivajući niz različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše.

U sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom FSEU.2022.MZO. podupirati će se provedba obnove infrastrukture, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje, cjelovite obnove koje podrazumijevaju dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

 

NAZIV OPERACIJE: Obnova zgrade Osnovne škole Viktorovac oštećene u potresu

ŠIFRA OPERACIJE: FSEU.2022.MZO.015

KORISNIK: Grad Sisak

KRATKI OPIS OPERACIJE: Na zgradi škole nisu uočena značajna konstruktivna oštećenja škole koja ugrožavaju nosivi konstruktivni sustav. Vidljivo je da su ponajviše stradali zidovi između učionica sa manjim ili većim kosim pukotinama (zidovi okomiti na fasadu) kao posljedica manjka nosivih zidova i potresno otpornih zidova u kraćem smjeru (u smjeru nosive stropne konstrukcije). Uklanjanjem sloja žbuke i pregledom zidanih zidova nisu uočene duboke i široke pukotine već samo pucanje debelog sloja žbuke i mjestimična oštećenja sljubnica opeke. Također, s obzirom na pregled ustanovljeno je da su oštećenja nastala na zidovima tri učionice prizemlja te zidanom zidu glavnog stubišta za koje su dane i izvedene mjere intervencije i sanacije kako bi im se vratila posmična nosivost. Ovim projektom traži se refundacija sredstava za izradu elaborata ocjene postojećeg stanja, izradu projektno-tehničke dokumentacije za dovođenje zgrade u ispravno radno stanje, izvođenje radova na oštećenoj infrastrukturi, zamjenu oštećene i neispravne stolarije te stručnog nadzora gradnje.   

 

VRIJEDNOST OPERACIJE: 810.196,04 HRK

IZNOS KOJI FINANCIRA FSEU: 810.196,04 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 28.12.2020. – 15.05.2023

DATUM POTPISA UGOVORA: 24.05.2022.

ODGOVORNA OSOBA: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica Grada Siska, mail adresa: gradonacelnik@sisak.hr

KONTAKT OSOBA: Sanja Stojaković Aleksić, voditeljica Operacije, mail adresa: sanja.stojakovic@sisak.hr

NAPOMENA: Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

POVEZNICA – POZIV

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom-fseu-2022-mzo/

 

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Siska.