Operaciju je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) osnovan je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama. Fond je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. Otad se koristio za 100 katastrofa pokrivajući niz različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše.

U sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom FSEU.2022.MZO. podupirati će se provedba obnove infrastrukture, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje, cjelovite obnove koje podrazumijevaju dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

 

NAZIV OPERACIJE: Obnova zgrade Osnovne škole Viktorovac oštećene u potresu

ŠIFRA OPERACIJE: FSEU.2022.MZO.080

KORISNIK: Grad Sisak

KRATKI OPIS OPERACIJE: Predmet prijave je građevina Osnovne škole Viktorovac na kojoj su vidljiva oštećenja kao posljedica serije potresa počevši od 28.12.2020. Na nosivoj AB konstrukciji nisu uočena znatna oštećenja no istu je potrebno detaljnije provjeriti prilikom naknadnih radova na sanaciji te istražnih radnji. Nosivi konstrukcijski elementi konstrukcije su nepovezana zidna ispuna između AB okvira. Zbog nepovezanosti okvira i ispune došlo je do međusobnog odvajanja (gubitka stabilnosti). „Zabatni“ zid dvorane je zadobio značajne pukotine koje ukazuju na „drobljenje“ zidne fasadne ispune pod utjecajem potresnog djelovanja AB okvira. Konstrukcija kao takva nije sigurna za upotrebu. Dodatno sa vanjske strane dvorane na AB stupovima uočene su manje vertikalne i horizontalne pukotine vjerojatno samo u sloju žbuke, no isto je potrebno detaljnije provjeriti i utvrditi da nema oštećenja na nosivoj konstrukciji. Sukladno tome, zaključuje se da su pomaci u skladu sa zatečenim pukotinskim stanjem uočenim pri izlasku na teren, čime se potvrđuju početne pretpostavke numeričkog modela (mase, krutosti, opterećenja i rubni uvjeti). Bez sanacije i ojačanja zidova, uslijed navedenih potresnih pobuda zasigurno dolazi do njihovog dodatnog oštećenja te mogućnosti djelomičnog lokalnog urušavanja/otkazivanja, posebice „zabatnih“ zidova koji su zadobili značajna oštećenja.    

 

VRIJEDNOST OPERACIJE: 1.020.036,00 HRK

IZNOS KOJI FINANCIRA FSEU: 1.020.036,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 28.12.2020. – 30.11.2022.

DATUM POTPISA UGOVORA: 28.07.2022.

ODGOVORNA OSOBA: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica Grada Siska, mail adresa: gradonacelnik@sisak.hr

KONTAKT OSOBA: Sanja Stojaković Aleksić, voditeljica Operacije, mail adresa: sanja.stojakovic@sisak.hr

NAPOMENA: Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

POVEZNICA – POZIV

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom-fseu-2022-mzo/

 

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Siska.