Operaciju je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) osnovan je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama. Fond je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. Otad se koristio za 100 katastrofa pokrivajući niz različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše.

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, kojeg je objavilo Ministarstvo kulture i medija, namijenjen je za operacije za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedbu mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja.

 

NAZIV OPERACIJE: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Ulica Ljudevita Gaja 2a, Sisak

KORISNIK: Grad Sisak

KRATKI OPIS OPERACIJE: U okviru projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Ulica Ljudevita Gaja 2a, Sisak“ izrađena je potrebna projektno-tehnička dokumentacija cjelovite obnove kulturnog dobra na adresi Gajeva ulica 2a, Sisak te su izvedeni radovi konstruktivne obnove na predmetnoj zgradi. Detaljnim pregledom zgrade nakon serije potresa koji se događali od 28. prosinca 2020. godine uočena su znatna oštećenja konstruktivnih elemenata zgrade. Na zgradi je nakon potresa uočeno oštećenje stepeništa iz prizemlja na prvi kat te da je veći dio zidane strukture doživio slom. Nužno je bilo provesti hitne mjere sanacije te radove konstruktivne obnove kako bi se očuvao objekt i doveo u stanje funkcionalnosti.    

VRIJEDNOST OPERACIJE: 215.013,52 EUR

IZNOS KOJI FINANCIRA FSEU: 215.013,52 EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 28.12.2020. – 30.06.2023.

DATUM POTPISA UGOVORA: 02.01.2023.

ODGOVORNA OSOBA: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica Grada Siska, mail adresa: gradonacelnik@sisak.hr

KONTAKT OSOBAMario Sekulić, mag.ing.traff., mail adresa: mario.sekulic@sisak.hr

NAPOMENA: Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

 

 

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Siska.