Operaciju je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) osnovan je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama. Fond je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. Otad se koristio za 100 katastrofa pokrivajući niz različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše.

U sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom FSEU.2022.MZO. podupirati će se provedba obnove infrastrukture, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje, cjelovite obnove koje podrazumijevaju dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

NAZIV OPERACIJE: Hitne mjere sanacije Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće oštećene u potresu

ŠIFRA OPERACIJE: FSEU.2022.MZO.098

KORISNIK: Grad Sisak

KRATKI OPIS OPERACIJE: Predmet prijave su građevine u sklopu Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće na kojima su vidljiva oštećenja kao posljedica serije potresa počevši od 28.12.2020. Kao rezultat pregleda od strane stručne osobe utvrđena su nekonstruktivna oštećenja. Kao posljedica djelovanja sila potresa na zidovima su nastale dijagonalne, korizontalne i vertikalne pukotine.

Matična škola u Budaševu: Oštećenja na dvorani u sklopu škole koje se odnosi na vanjski zid.

Kratečko: na zidovima su nastale dijagonalne, korizontalne i vertikalne pukotine.

Gušće: na zidovima su nastale dijagonalne, korizontalne i vertikalne pukotine. Sa žbukanih stropova je otpao dio žbuke, a na većini spojeva podgleda stropa sa zidovima su nastale vodoravne pukotine.

Prelošćica: uslijed djelovanja horizontalnih sila nastalih potresom je došlo je oštećenja dimnjaka, na zidovima su nastale dijagonalne, korizontalne i vertikalne pukotine. Sa žbukanih stropova je otpao dio žbuke, a na većini spojeva podgleda stropa sa zidovima su nastale vodoravne pukotine.

Svinjičko: Na većini spojeva podgleda stropa sa zidovima su nastale vodoravne pukotine.

Aktivnosti u projektu se odnose na potrebne mjere, odnosno izvođenje radova za vraćanje zgrada u stanje kao i prije potresa.   

 

VRIJEDNOST OPERACIJE: 203.079,37 HRK

IZNOS KOJI FINANCIRA FSEU: 203.079,37 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 28.12.2020. – 15.05.2023

DATUM POTPISA UGOVORA: 13.07.2022.

ODGOVORNA OSOBA: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica Grada Siska, mail adresa: gradonacelnik@sisak.hr

KONTAKT OSOBA: Sanja Stojaković Aleksić, voditeljica Operacije, mail adresa: sanja.stojakovic@sisak.hr

NAPOMENA: Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

POVEZNICA – POZIV

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom-fseu-2022-mzo/

 

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Siska.