UNDP i Grad Sisak nastavljaju uspješnu suradnju započetu 2005. godine pilot projektom Gospodarenje energijom u zgradama u gradu Sisku. Pilot projekt Gospodarenje energijom u zgradama u gradu Sisku se, zahvaljujući dobrim rezultatima u gradu Sisku počeo provoditi i u ostalim gradovima i županijama Republike Hrvatske prerastajući u nacionalni projekt Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE projekt).

Nastavno na aktivnosti SGE projekta, UNDP u je partnerstvu s gradom Siskom počeo s provođenjem novog pilot projekta -Smart Energy City Sisak, kojim se planira razviti lokalne kapacitete i metodologiju koja zaokružuje dosadašnji rad na poboljšanju energetske infrastrukture u gradovima. Postojeća metodologija sustavnog gospodarenja energijom se nadograđuje i proširuje na sustavno gospodarenje infrastrukturom s fokusom na financiranje kroz EU fondove.

 

Više o projektu saznajte na: www.ee.undp.hr/smartenergycitysisak

 

 

SPORAZUM GRADONAČELNIKA (Covenant of Mayors) i AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA (Sustainable Energy Action Plan-SEAP)

 

Grad Sisak je do danas potpisao nekolicinu akata kojima je potvrdio svoje strateško opredjeljenje s ciljem učinkovite potrošnje energije i zaštite okoliša poput Povelje o energetskoj učinkovitosti, Izjave o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša te Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors).

 

Kroz Sporazum gradonačelnika, Europska komisija je 29. siječnja 2008. pokrenula inicijativu povezivanja energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu gradova sa ciljem razmjene iskustava u praktičnoj provedbi mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina. Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnici se obvezuju na provedbu konkretnih mjera energetske učinkovitosti kojima će u konačnici do 2020. godine smanjiti emisije CO2 u svom gradu za više od 20%.

Grad Sisak je potpisao Sporazum gradonačelnika 9.ožujka 2010 godine, a do konca 2011. Sporazum gradonačelnika je prihvatilo  više od 3000 gradova (od čega tridesetak iz Republike Hrvatske) s više od 130 milijuna stanovnika.

 

Svi gradovi-potpisnici Sporazuma obvezni su izraditi referentni Registar emisija te donijeti Akcijski plan energetski održivog razvitka (Sustainable Energy Action Plan–SEAP) u kojem će biti navedene mjere koje se planiraju poduzeti do 2020. godine kako bi se postigli zacrtani ciljevi vezani uz uštede energije i emisije štetnih plinova.

 

Grad Sisak je izradio svoj Akcijski plan održivog razvoja u lipnju 2011. godine, u kojemu je za Inventar emisija kao referentna uzeta 2006. godina i koji predviđa provođenje ukupno 42 mjere iz područja zgradarstva, javne rasvjete i prometa. Provođenjem mjera do 2020. godine osim već navedenih ciljeva uštede energije i emisija štetnih plinova osiguravaju se: razvoj gospodarstva, osiguranje novih radnih mjesta, zdraviji okoliš i poboljšanje kvalitete života, smanjenje zagušenja prometa te sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe grada veću energetsku neovisnost.

 

Predviđene mjere uključuju :

  • provođenje mjera energetske efikasnosti u zgradama u javnom vlasništvu
  • smanjenje potrošnje energije u prijevozu i javnoj rasvjeti
  • planiranje razvoja grada, prometnih i komunalnih sustava
  • informiranje i motiviranje građana, tvrtki i ostalih dionika za provođenje mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
  • poticanje lokalne proizvodnje energije i obnovljivih izvora energije

 

Akcijski plan održivog razvoja možete pronaći među dokumentima u privitku.