DRUŠTVO ‘NAŠA DJECA’ SISAK (DND-SISAK)
ADRESA: J. Križanića10, 44 000 Sisak (za Društvo ”Naša djeca”)
MOBITEL: 098/601 076; 098/970 6470; 095/814 2229
E-POŠTA: drustvonasadjeca.sisak@gmail.com
PREDSJEDNICA: Renata Fridrih
KOORDINACIJA UDRUGA MLADIH SISKA

ADRESA: Park perivoj Viktorovac bb, 44 000 Sisak

E-POŠTA: kums@skwhat.com

MOBITEL: 098/651-548

PREDSJEDNIK: Matea Marić

INRENETSKA ADRESA: www.skwhat.com

 

GRADSKA UDRUGA MLADIH AKTIVISTA (G.U.M.A.)
ADRESA: Park perivoj Viktorovac bb, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/880 826
MOBITEL: 091/513 3377
E-POŠTA: gumasisak@yahoo.com
INTERNETSKA ADRESA: www.skwhat.hr
PREDSJEDNIK: Marijan Bogatić
KIŠTRA TEAM SISAK 
ADRESA: Park perivoj Viktorovac bb, 44 000 Sisak
TEL/FAKS:
MOBITEL: 098/997-8477
E-POŠTA: kistra@skwhat.com
OSOBA ZA KONTAKT: Goran Nježić
INTERNETSKA ADRESA: www.skwhat.hr
PREDSJEDNIK: Marko Špiljar
UDRUGA ZA POPULARIZACIJU I RAZVOJ UMJETNOSTI KULT.COM
ADRESA: M. Kraljevića 24, 44 000 Sisak
OSOBA ZA KONTAKT: Omar Peco

MOBITEL:091508-5619
E-POŠTA: udruga.kult.com@gmail.com
INTERNETSKA ADRESA: www.skwhat.hr
PREDSJEDNIK: Saša Rajković

 

UDRUGA LOTUS

ADRESA: Park perivoj Viktorovac bb, 44 000 Sisak
MOBITEL: 091/789-9771
E-POŠTA: lotus@skwhat.com

PREDSJEDNIK: Nenad Čizmić

 

UDRUGA KINO KLUB SISAK

ADRESA: Radnička 114, 44 000 Sisak

MOBITEL: 099/591-5656
E-POŠTA: kinoklubsisak@skwhat.com

PREDSJEDNIK: Matija Holjevac

 

NOVI SVIJET – UDRUGA ZA DJECU I MLADE
ADRESA: Trg grada Heidenheima bb, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/536 574
E-POŠTA: novi-svijet@novi-svijet.hr
INTERNETSKA ADRESA: www.novi-svijet.hr
PREDSJEDNICA: Lidija Tomljenović Kovačić

 

PRONI CENTAR ZA SOCIJALNO PODUČAVANJE (PRONI)
ADRESA: Ljudevita Gaja 2A, 44 000 Sisak (ured u Sisku)
TEL/FAKS: 044/880 826
E-POŠTA: osijek@proni.hr
OSOBA ZA KONTAKT: Igor Kovač
MOBITEL: 091/545 9630
INTERNETSKA ADRESA: www.proni.hr

 

UDRUGA STUDENTSKE ORGANIZACIJE SISAK (USOS)
ADRESA: Aleja narodnih heroja 3, 44 000 Sisak
MOBITEL: 098/ 714 319

E-POŠTA: dominik.pavlovic12@gmail.com
PREDSJEDNIK: DOMINIK PAVLOVIĆ
UDRUGA ZA BRIGU O DJECI ”RADOST”
ADRESA: Trg Marijana Šokčevića 1, 44 000 Sisak
TEL/FAKS: 044/741 569
MOBITEL: 098/579 310
E-POŠTA: sandra.i.suzana@sk.t-com.hr
PREDSJEDNICA: Ljiljana Slunjski