Gradonačelnica Grada Siska objavila je oglas za imenovanje pročelnika  Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.  Oglas je objavljen dana 15. ožujka 2021. godine na internet stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku.

Rok za podnošenje prijava na oglas ističe s danom 23. ožujka  2021. godine.

Informacije o Oglasu mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Marijana Cvetkovića 8, Sisak