Predsjednik Gradskog vijeća Grada Siska na temelju članka 12., a u vezi s člankom 64. stvakom 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18 i 18/18-pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21), saziva 5. elektroničku sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana putem elektroničkih poruka u petak 14. siječnja 2022. godine s početkom glasovanja, davanja primjedbi i amandmana u 8 sati i završetkom u 16,00 sati.

 

U privitku su priloženi materijali za sjednicu.

 

Preuzimanje svih materijala

Gradsko vijeće – 5. sjednica – svi materijali