Temeljem članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko- moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21), predsjednica Gradskog vijeća Ivana Cindrić saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana 19. ožujka 2021. godine (petak) s početkom u 10,00 sati u svečanoj dvorani Restorana Cocktail 2 u Sisku, Ulica Mije Goričkog 58.

U privitku su priloženi materijali za sjednicu.

 

Preuzimanje svih materijala

Gradsko vijeće – 21. sjednica – svi materijali

Dokumenti