20. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska u ponedjeljak, 12. veljače 2024. | Grad Sisak

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska u ponedjeljak, 12. veljače 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Siska na temelju članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (“Službeni glasnik sisačko-moslavačke županije” broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21), saziva 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada … Nastavi čitati 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska u ponedjeljak, 12. veljače 2024.