Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11), Grad Sisak kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnica i zamjenici gradonačelnice te s njima povezane osobe u sukobu interesa.