ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA SISKA
ADRESA: Lj. Gaja 17, 44 000 Sisak
TEL: 044/547 407
FAKS: 044/547 408
OSOBA ZA KONTAKT: Igor Crnobrnja
INTERNETSKA ADRESA: www.sisak-sport.hr
PREDSJEDNIK: Marko Krička