Odsjek za graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska temeljem članka 115. Zakona o gradnji (“Narodne novine” 153/13) rješavajući po zahtjevu Grada Siska, u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete u Savskoj ulici u Sisku na k.č. 2538, k.o. Galdovo – od kućnog broja 1 do kućnog broja 179, poziva vlasnike i nositelje drugi stvarnih prava na nekretninama na kojima se vrši zahvat te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola za izgradnju javne rasvjete u Savskoj ulici u Sisku.

Više u privitku.