Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska za radno mjesto  višeg stručnog suradnika za imovinsko pravne poslove, koji je objavljen na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Područne službe u Sisku dana 08. ožujka 2017. godine,  da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata  održati dana 31. ožujka 2017. godine ( petak) u 09,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

Provjeri znanja mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete propisane u Oglasu i to:

  1. Matea Janković
  2. Kristina Krnic
  3. Ana Dinčir Radanović
  4. Mirna Bogdanić
  5. Helena Kiš
  6. Marija Vukelić
  7. Igor Karaturović
  8. Antonija Severović
  9. Barbara Kosanović

 

Pravila testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova od 10. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 23. ožujka 2017. godine