Pozivaju se kandidatkinje koje su podnijele prijave na Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije i Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, koji je objavljen dana 08. studenoga 2017. godine u „Narodnim novinama“ d.d. broj 108,  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 29. studenoga 2017. godine ( srijeda) s početkom u 11,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

 

Provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete propisane u Javnom natječaju i to:

  1. Marijana Klobučar Bobetko – za pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije
  2. Andrea Zlonoga – za pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidatkinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidatkinja, bit će im podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidatkinja obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidatkinje uspješno položile provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobile najmanje 5 bodova. Kandidatkinje koje  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedina kandidatkinja prekrši pravila bit će udaljena s provjere znanja, a njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 23. studenoga 2017. godine