Obavještavamo građane Grada Siska da sve poslove vezane za razrez i naplatu poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju, koje je do sada obavljala Porezna uprava, od 1. siječnja 2018. godine preuzima Upravni odjel za proračun i financije Grada Siska, s ciljem da naplatu ovog gradskog prihoda učinimo ažurnijom i učinkovitijom.

U prilogu se nalazi obavijest i obrasci koje je potrebno popuniti i dostaviti u Upravni odjel za proračun i financije.