Grad Sisak  objavljuje da je poništen  Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska  objavljen dana 4. prosinca 2017. godine na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Siska. Tekst Odluke se nalazi u privitku.

Dokumenti