Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem oglasa objavljenog dana 20. rujna 2016. godine na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i obavijesti o  oglasu na web-stranici Grada Siska, u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje primljena Tisa Juračić, diplomirana inženjerka arhitekture.