Na temelju članka 4. Programa „Sisački poduzetnik 2017.“ („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 2/17) i Ugovora o poslovnoj suradnji na provedbi programa „Sisački poduzetnik 2017.“ koji je Grad Sisak sklopio s OTP bankom Hrvatska dioničko društvo i Erste&Steiermärkische bank d.d., Grad Sisak raspisuje natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita za Program „Sisački poduzetnik 2017.“

Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti:

  • trgovačka društva i obrti koji posluju na području Grada Siska neovisno o registriranom sjedištu,
  • trgovačka društva i obrtnici koji imaju najmanje 50% zaposlenih prema zadnjem JOPPD obrascu (stranica B) s prebivalištem u Gradu Sisku,
  • trgovačka društva i obrtnici koji na dan podnošenja Zahtjeva za kredit „Sisački poduzetnik 2017.“ nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Sisku, nad kojima nije otvoren stečajni, predstečajni postupak ili postupak likvidacije.

Nositelj i organizator  provođenja ovog Programa je Grad Sisak (u daljnjem tekstu: Nositelj Programa) u suradnji s OTP bankom Hrvatska d.d. i Erste&Steiermärkische bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banke). Nositelj Programa će sa svakom Bankom sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji „Sisački poduzetnik 2017.“.

Kod podnošenja zahtjeva za kredit nije obvezno da Korisnik kredita bude klijent OTP banke Hrvatska d.d. ili Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Svi podnositelji zahtjeva za kredit uz navedeno moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

  • najmanje 75% privatnog vlasništva u vlasničkoj strukturi na dan podnošenja zahtjeva za kredit i
  • ostvarena neto dobit za prethodnu godinu poslovanja >=0, odnosno ostvareni dohodak >=0 za prethodnu godinu poslovanja
  • reguliran dug prema državi.

 

Prednost pri dodjeli potpora će imati projekti proizvodne djelatnosti, projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta te projekti od posebnog značaja za gospodarski razvoj Grada Siska koji su definirani Strategijom razvoja Grada Siska 2015-2020.

Svi potrebni dokumenti nalaze se u privitku.